Chuyên cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm chất lượng - Giá rẻ!

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
1. GIỚI THIỆU
Điều khoản dịch vụ này quy chế hoạt động bán hàng của công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C.
1.1 Chào mừng bạn đến với 3C. Trước khi truy cập vào Trang Web hoặc mua hàng, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C. Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ. Điều Khoản Dịch Vụ này là hướng dẫn cơ bản khi bạn sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C.
1.2 Trước khi mua hàng tại Trang Web, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong/liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật.
1.3 3C bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất cứ bộ phận nào của Trang Web hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào.
NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC CÓ LIÊN QUAN QUAN ĐẾN “TUỔI VỊ THÀNH NIÊN” TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CẦN THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY.
2. BẢO MẬT
3C coi trọng việc bảo mật thông tin người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, 3C cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại thammyhoc.com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của 3C. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ, Người dùng cho phép 3C thu thập, sử dụng, công bố hoặc xử lý các nội dung hoặc dữ liệu cá nhân liên quan như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật.
3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các luật lệ liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định nào bảo vệ Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web 3C. Bạn không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, trưng bày công khai, sửa đổi, bán, cho thuê hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ bộ phận nào thuộc Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web 3C. Bạn không được nhân bản, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên Trang Web 3C, máy chủ hoặc trên các website khác mà chưa nhận được sử chấp thuận bằng văn bản của 3C.
4. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với 3C nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. 3C không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.
5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
5.1 Quyền được phép sử dụng Trang Web và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Việc cấp phép này sẽ bị chấm dứt như đã đề cập trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, 3C không có nghĩa vụ phải gửi thông báo đến cho Người Dùng khi dừng cấp phép.
5.2 Người Dùng không được phép:
– Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của 3C;
– Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
– Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Trang Web;
– Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của 3C;
– Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng;
– Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
6. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN
6.1 3C hỗ trợ thanh toán bằng các phương thức sau:
– Thanh toán sau khi nhận hàng
3C sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ địa chỉ của Người Bán đến địa chỉ nhận hàng của Người Mua và thu tiền khi giao hàng. Người Mua có quyền yêu cầu trả hàng trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận hàng. Sau thời gian đó, nếu Người Mua không có phản hồi/khiếu nại gì, 3C sẽ thanh toán tiền cho Người Bán.
– Thanh toán chuyển khoản trước
6.2 3C không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với Người Mua phát sinh từ việc nhập sai thông tin vận chuyển hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt. 3C bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoăc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.
7. VẬN CHUYỂN
3C luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn bằng cách chuẩn bị hàng nhanh chóng, đóng gói hợp lý để nhân viên vận chuyển

8. HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng một (01) ngày kể từ ngày nhận hàng

Updating…
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.