Giấy pH

  • Mô tả

    Giấy pH được sử dụng để kiểm tra độ pH của dung dịch. Giấy pH có màu tím. Khi nhúng giấy pH vào dung dịch, nếu màu giấy giữ nguyên màu thì dung dịch trung tính, nếu ngả màu sang màu xanh thì dung dịch mang tính kiềm, nếu ngả sang màu đỏ thì dung dịch mang tinh acid.

Category: .

Tag: .